Welsh Maid harlech

About Welsh Maid ice cream

Luxury Dairy ice cream supporting Welsh Farmers, using Welsh ingredients with some fun thrown in. All our flavours are made with the finest ingredients, real fruit pieces, local Welsh Cream and proper chocolate; it really doesn’t get any better than that.

Hufen iâ moethus sy'n defnyddio cynhwysion Cymreig, gydag ychydig o hwyl wedi ei ychwanegu.
Mae pob un o'n blasau'n cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio’r gyda'r cynhwysion gorau, darnau ffrwyth go iawn, hufen Cymreig lleol a siocled go iawn; allwch chi gael dim byd gwell.

About the flavours

As well as the trusted favourites such as our Vanilla, Mint Choc Swirl and our award winning Clotted Cream and Honeycomb, we are always looking to add new and exciting flavours to our range. The recent addition of our Gluten Free Chocolate Brownie proved a real crowd pleaser.

Yn ogystal â'r ffefrynnau traddodiadol fel ein Fanila, Chwyrlïad Siocled Mintys a'n blas arbennig Hufen Tolch a Diliau Mêl sydd wedi ennill sawl gwobr, rydym bob amser yn awyddus i ychwanegu blasau newydd a chyffrous at ein dewisiadau. Mae'r Browni Siocled Di-Glwten a ychwanegwyd yn ddiweddar wedi profi’n boblogaidd iawn.

Welsh Maid locations

With over 300 outlets throughout Wales & the North West, the proof really is in the ice cream.

Gyda dros 300 o lefydd yn gwerthu ein hufen iâ ledled Cymru a'r Gogledd-Orllewin, mae’n rhaid i chi gael y pleser o flasu'n hufen iâ.

Welsh Maid Stockists

Stock Welsh Maid

If you would like to stock our Welsh Maid ice cream please get in touch:
hello@welshmaid.co.uk
01766 810 810

31142 Welsh Maid Book 16Pg A4 Web
31142 Welsh Maid Book 16Pg A4 Web

Latest Activity

Find out what we've up to by following us...